2022-2023 Yönetim Kurulumuz

Dönem Başkanı
Rtn. Cevdet Güllü

 
 

Dönem Sekreteri
Rtn. Melih Temiz

Dönem Saymanı
Rtn. İbrahim Gözübüyük

 
 

Gelecek Dönem Başkanı
Rtn. Halit Çelemler