Sivil toplum gönüllüleri kan bağışıyla umut oldular